جیتیکس

قطعات بخاری گازی

بخاری گازسوز متشکل از قطعات ریز و درشتی است که هر کدام دارای وظیفه‌ خاص خود است که دانستن نام تمامی آنان مهم نیست اما بهتر است مهم‌ترین قطعاتی را که به مشکل می‌خورند بشناسیم.

قطعات بخاری گازی

قطعات بخاری گازیبخاری گازسوز متشکل از قطعات ریز و درشتی است که هر کدام دارای وظیفه‌ خاص خود است که دانستن نام تمامی آنان مهم نیست اما بهتر است مهم‌ترین قطعاتی را که به مشکل می‌خورند بشناسیم.

قطعات بخاری گازی

بدنه بخاری

به طور معمول بدنه بخاری گازی از فلز لعاب کاری شده ساخته شده است. لعابی که در بدنه بخاری استفاده شده است باعث می‌شود که بخاری در حین روشن بودن بوی نامطبوعی از خود منتشر نکند. همچنین ظرفیت حرارتی بخاری افزایش پیدا می‌کند، از دیگر مزایا این است که لعاب باعث پیشگیری از خوردگی و زنگ زدگی فلز می‌شود.

شیر بخاری

از دیگر قطعات بخاری گازی، شیر گازی است که برای روشن کردن شمعک یا پیلوت بخاری و تنظیم شعله اصلی بخاری استفاده می‌شود. به جز قطعات داخلی شیر بخاری، موارد زیر نیز در مورد این قطعه اهمیت دارند:
1. محفظه‌ای که به فیلتر مربوط است و با باز کردن یک پیچ بزرگ می‌توان به آن دسترسی داشت.
2. در این قطعه دو پیچ وجود دارد که یکی کوچک و دیگری بزرگ است و در کنار هم قرار دارند که به تنظیم شعله اصلی بخاری مربوط هستند. پیچ بزرگ به حداکثر شعله مربوط است و پیچ کوچک نیز به حداقل شعله ارتباط دارد. با باز کردن این پیچ‌ها می‌توان قدرت شعله را افزایش داد و با بستن آن‌ها نیز قدرت شعله کاهش پیدا می‌کند.
3. بوبین بخاری: یکی از مهم‌ترین قطعات که در داخل شیر بخاری قرار دارد بوبین است. نقشی بوبین این است که مسیر گاز به شعله اصلی و شمعک را باز نگه دارد. بوبین یکی از قطعات بخاری گازی است که خاصیت مغناطیسی دارد. وقتی یک ولتاژ ضعیف به پایه‌‌‌‌های سیم پیچ آن وارد شود، این خاصیت مغناطیسی تقویت می‌شود که باعث پایین نگه داشتن بوبین سوپاپ که به عبور گاز مربوط است می‌شود و این موضوع عامل باعث می‌شود شعله شمعک و به طبع آن شعله اصلی روشن بماند.

شیر بخاری

ترموکوبل بخاری

یکی از قطعات تشکیل دهنده بخاری است که با گرم شدن می‌تواند ولتاژ مورد نیاز بوبین را تامین کند. به هنگامی که سر ترموکوبل گرم می‌شود، می‌تواند ولتاژی حدود 1.5 تا 3 ولت تولید کند که این ولتاژ برای تقویت قدرت مغناطیسی بوبین استفاده می‌شود. باید این نکته را بیان کنیم که کوتاهی یا دراز بودن ترموکوبل به ضعف یا قوی بودن آن مربوط نیست. همچنین اگر ترموکوبل بخاری دچار نقص شود، قابل تعمیر نیست و تنها باید تعویض گردد.

ترموکوبل بخاری

ترموکوبل بخاری

ترموکوبل بخارییکی از قطعات تشکیل دهنده بخاری است که با گرم شدن می‌تواند ولتاژ مورد نیاز بوبین را تامین کند. به هنگامی که سر ترموکوبل گرم می‌شود، می‌تواند ولتاژی حدود 1.5 تا 3 ولت تولید کند که این ولتاژ برای تقویت قدرت مغناطیسی بوبین استفاده می‌شود. باید این نکته را بیان کنیم که کوتاهی یا دراز بودن ترموکوبل به ضعف یا قوی بودن آن مربوط نیست. همچنین اگر ترموکوبل بخاری دچار نقص شود، قابل تعمیر نیست و تنها باید تعویض گردد.

شمعک بخاری

از دیگر قطعات بخاری شمعک است که با توجه به نوع بخاری دارای انواع مختلفی است. اما متداول‌ترین مدلی که این قطعه دارد، دارای سه شعله می‌باشد. این شعله‌ها هر کدام وظیفه خاصی بر عهده دارند.
* شعله‌ای که رو به بالا است برای گرم کردن سر ترموکوبل استفاده دارد، این شعله اگر ضعیف باشد یا خاموش شود ترموکوبل گرم نخواهد شد بنابراین بعد از اینکه شمعک روشن شد، با رها کردن دست شعله شمک نیز خاموش خواهد شد.
* شعله‌ای که در بخاری گازی رو به پایین قرار دارد برای روشن شدن شمعک توسط سیستم جرقه زن کاربرد دارد.
* شعله کناری نیز برای روشن کردن شعله اصلی بخاری استفاده می‌شود.
اما موضوع مهم در این مورد تنطیم شعله یا افزایش شعله شمعک می‌باشد که برای این کار یک پیچ بزرگ در پشت شمعک قرار گرفته است. اگر آن را باز کنید، یک پیچ کوچک‌تر را می‌بینید که با باز کردن این پیچ شعله شمعک افزایش پیدا می‌کند. اگر این پیچ را باز کنید اما شعله شمعک افزایش پیدا نکند می‌توان نتیجه گرفت که نازل شمعک و یا لوله شمعک مسدود شده است. پس لازم است که شمعک تمیز شود.

شمعک بخاری

شمعک بخاری

شمعک بخاریاز دیگر قطعات بخاری شمعک است که با توجه به نوع بخاری دارای انواع مختلفی است. اما متداول‌ترین مدلی که این قطعه دارد، دارای سه شعله می‌باشد. این شعله‌ها هر کدام وظیفه خاصی بر عهده دارند.
* شعله‌ای که رو به بالا است برای گرم کردن سر ترموکوبل استفاده دارد، این شعله اگر ضعیف باشد یا خاموش شود ترموکوبل گرم نخواهد شد بنابراین بعد از اینکه شمعک روشن شد، با رها کردن دست شعله شمک نیز خاموش خواهد شد.
* شعله‌ای که در بخاری گازی رو به پایین قرار دارد برای روشن شدن شمعک توسط سیستم جرقه زن کاربرد دارد.
* شعله کناری نیز برای روشن کردن شعله اصلی بخاری استفاده می‌شود.
اما موضوع مهم در این مورد تنطیم شعله یا افزایش شعله شمعک می‌باشد که برای این کار یک پیچ بزرگ در پشت شمعک قرار گرفته است. اگر آن را باز کنید، یک پیچ کوچک‌تر را می‌بینید که با باز کردن این پیچ شعله شمعک افزایش پیدا می‌کند. اگر این پیچ را باز کنید اما شعله شمعک افزایش پیدا نکند می‌توان نتیجه گرفت که نازل شمعک و یا لوله شمعک مسدود شده است. پس لازم است که شمعک تمیز شود.

سیم پیزو و چینی جرقه زن بخاری

سیم پیزو و چینی جرقه زن دو قطعه مهم در بخاری گازی هستند که باعث ایجاد جرقه و روشن کردن شمعک می‌شوند. سیم پیزو در پی ضربه وارده از طرف قطعه ضربه زن (که در شکل با رنگ قرمز مشخص است) باعث تولید جرقه می‌شود، سپس این جرقه از طریق سیم رابط به چینی جرقه زن خواهد رسید. چینی جرقه زن در زیر شعله شمعک تعبیه شده است، این جرقه به شمعک برخورد می‌کند که باعث روشن شدن شمعک خواهد شد. اگر هر گونه ایرادی در این سیستم وجود داشته باشد، عدم روشن شدن شمعک را در پی دارد.

سیم پیزو و چینی جرقه زن بخاری

سیم پیزو و چینی جرقه زن بخاری

سیم پیزو و چینی جرقه زن بخاریسیم پیزو و چینی جرقه زن دو قطعه مهم در بخاری گازی هستند که باعث ایجاد جرقه و روشن کردن شمعک می‌شوند. سیم پیزو در پی ضربه وارده از طرف قطعه ضربه زن (که در شکل با رنگ قرمز مشخص است) باعث تولید جرقه می‌شود، سپس این جرقه از طریق سیم رابط به چینی جرقه زن خواهد رسید. چینی جرقه زن در زیر شعله شمعک تعبیه شده است، این جرقه به شمعک برخورد می‌کند که باعث روشن شدن شمعک خواهد شد. اگر هر گونه ایرادی در این سیستم وجود داشته باشد، عدم روشن شدن شمعک را در پی دارد.

کاربراتور

کاربراتور یکی از قطعات استفاده شده در بخاری گازی است كه وظیفه‌ آن كنترل سوخت و روشن بودن دائم شمعک است. پس اگر شمعک خاموش شود، می‌توان علت را در کاربراتور جستجو کرد

کاربراتور​

نکات دیگر درمورد اجزای بخاری

* بدنه‌ اصلی بخاری از فولاد ساخته شده است که رنگ‌آمیزی می‌شود. در پاره‌ای از موارد برای بدنه بخاری گازی از فولاد فویل استفاده می‌کنند که در صورت برخورد دست، لباس یا … حرارت زیادی به انسان منتقل نمی‌شود.
* شیشه‌ بخاری از جنس سکوریت ساخته می‌شود که در برابر حرارت دارای دوام بالایی است و به آسانی می‌توان مقدار شعله را در آن مشاهده کرد.

منبع: قائم یدک

منو دسته های خود را در سربرگ موبایل -> موبایل -> المان منو موبایل -> نمایش/پنهان سازی -> انتخاب منو تنظیم کنید
ایجاد اولین منو ناوبری در اینجا
سبد خرید فروشگاه
اینستاگرم تلگرام
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من